Kdy vás odškodní?


Když dojde k výraznému zpoždění letu, má to nejednou nepříjemné důsledky. Je to logické – pokud není člověk tam, kde má být, ve chvíli, kdy tomu tak má být, může mu například uletět navazující spoj, může zmeškat to či ono nebo ho to připraví dejme tomu o část dovolené.
A je proto nasnadě, že by si zasloužil nějaké odškodnění.
A také si nějaké odškodnění zaslouží. Zpravidla ho občerstvují na letišti, na němž zůstal uvězněn, při čekání přes noc ho musí aerolinie i ubytovat v hotelu a dovézt ho tam a zpět a dát mu možnost si zavolat nebo poslat e-mail.

letištní hala

A pokud jde o lety aerolinií států spadajících pod regulaci EC 261/2004, respektive lety jiných společností v rámci tohoto prostoru nebo z něj jinam, má člověk při dosažení pevně dané minimální hranice zpoždění nárok i na kompenzaci finanční. Až šestiseteurovou.
Takové odškodnění za zpoždění letu musí aerolinie cestujícímu zaplatit v případě, že jej ani relativně včas nedopravily tam, kam měly, a to výhradně svojí vinou. A naopak se neodškodňuje tehdy, může-li za ono zpoždění něco, co nemohla letecká společnost ovlivnit, jako je špatné počasí, přírodní katastrofa, bezpečnostní situace, stávka třetí strany nebo omezení letového provozu.

tabule odletů

Člověk se zkrátka v případě takového zpoždění může těšit aspoň na docela hezkou sumičku ‚bolestného‘.
Ovšem je vcelku pochopitelné, že se aeroliniím do placení moc nechce. A proto se nejednou snaží vymluvit na situace, v nichž jsou placení zproštěny, respektive nekomunikují a doufají, že to poškození pasažéři nakonec nechají plavat.
A co má člověk dělat v takové chvíli?
Může své odškodné vymáhat. A to případně i soudní cestou.

Ovšem znáte to – kdo to dotáhne až před soud? Kdo má tolik času, schopností a sil, aby si to vysoudil sám? Málokdo.
A proto můžeme být rádi, že existují právníci, kteří se na toto specializují a člověku jeho peníze vysoudí sami. A dokonce si vezmou provizi teprve tehdy, když jsou úspěšní, jinak to má onen pasažér zadarmo.
Takže se neváhejte na ně obrátit, nechce-li se aerolinkám platit. Nemůžete na tom prodělat.